A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ _The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours | of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) pramen: Welke presidentiele kandidaat zal Wit Rusland bevrijden? (en)

Date Wed, 2 Sep 2020 09:30:47 +0300


Iedere verkiezing in Wit Rusland wordt gehouden onder het spandoek van de verandering van de macht. Loekasjenko’s dictatuur moet worden tegengehouden door een sterke leider, die zijn plaats als de nieuwe president zal innemen. Deze tekst is ons idee over wie of wat Wit Rusland kan verlossen van de dictatuur. ---- Op dit moment kan van alle kandidaten alleen Tichanovskaja het opnemen tegen Loekasjenko. Niet omdat ze een professionele politicus is en in de politieke arena kan uithalen, maar ondanks dat. De onzekerheid en oprechtheid van Tichanovskaja tijdens haar toespraken maakt haar “een van ons” – gewone mensen die in de politiek hebben gezeten. Haar toespraken doen vaak een appel op de persoonlijke ervaring met de Wit Russische staat van ieder van ons. En geloof me, iedereen heeft genoeg van zulke ervaringen.

In veel gevallen houdt Tichanovskaja haar afstand van wereldwijde politiek. Dat maakt haar campagne relatief eenvoudig te begrijpen. Kies mij en krijg een eerlijke verkiezing – de eenvoudigste verkiezingscampagne die er ooit in Wit Rusland is geweest. Rallies van kandidaten gaan vaak over naar volksvergaderingen, waar onder andere anarchistische activisten oproepen tot zelf-organisatie en onafhankelijkheid van de maatschappij van de staat.

Er is geen twijfel over zulke positieve punten. Dus Tichanovskaja is de redder van het Wit Russische volk. Klopt dat?

Niet echt.

Inderdaad, Tichanovskaja’s campagne is voor veel mensen in het land een verenigende factor geworden. Echter, de voornaamste energie in de campagne komt niet van bepaalde sterke figuren, maar eerder van een basis beweging van het volk. Eenvoudige arbeiders en studenten verenigen zich om te strijden tegen Loekasjenko en om het land te bevrijden van de dictatuur. Talrijke bijeenkomsten in regionale steden worden zonder Tichanovskaja gehouden, wat lokale activisten er niet van weerhield om actief mee te doen aan deze bijeenkomsten.

De republiek Wit Rusland als een staat heeft minder dan 30 jaar bestaan, waarvan 26 jaar autoritair zijn. Pogingen om een vertegenwoordigende democratie in de regio te ontwikkelen werden verpletterd op de kliffen van de dictatuur. We geloven niet dat er een goeie politicus is die zo zal blijven ondanks alle macht die na de verkiezingen is verkregen. De presidentiele republiek geeft het staatshoofd enorme machten. Deze machten zullen vroeger of later leiden tot het misbruik van macht.

Autoritaire tendensen bestaan niet alleen in ons land. De westerse landen, geliefd onder de Wit Russische oppositie, zijn in een constante strijd tegen deze tendensen, waarbij autoritaire politiek in de laatste jaren aan kracht heeft gewonnen. In het Westen keren basis initiatieven, die op verschillende manieren proberen de macht binnen de maatschappij te houden en te voorkomen dat politici afglijden naar totalitaire politiek, zich tegen de autoritaire staat.

De dictatuur in Wit Rusland bestaat niet alleen in Loekasjenko’s hoofd. Het hele staatsapparaat van de republiek werd opgebouwd om deze vorm van regering aan te nemen. Iemand kan naar Loekasjenko’s plek komen en eerlijk beloven de machtsinstituties te hervormen, maar de geschiedenis laat zien dat zulke hervormingen zelden succesvol zijn: onder veel andere factoren steunen initiatieven die van bovenaf worden gelanceerd de zelfde dynamiek van macht – van top naar bodem.

Anarchisten hebben lang gesproken over de behoefte om de macht te decentraliseren om toegang tot deze macht voor carriere politici te beperken. Als politieke en economische beslissingen op het lokale niveau worden genomen wordt het veel moeilijker mensen de plannen die naar hen toe worden gestuurd vanuit het “centrum” te laten accepteren.

Aldus stimuleren veel anarchisten de volledige ontmanteling van de staatsbureaucratie. Diens plek zou moeten worden overgenomen door lokale raden die economische en politieke besluiten over hun regio nemen. Aldus zou Minsk niet in staat zijn te besluiten wat in Brest zou moeten gebeuren.

Er zal een tijd komen waarin stadsbewoners mee zullen doen aan rallies om te discussiëren over bepaalde economische en sociale transformaties, in plaats van rallies om te discussiëren over kandidaten die deze transformaties beloven. De veranderingen in de maatschappij zullen in de handen zijn van iedere burger in het land, niet de politieke elite die in de Drozdy [1] woont. Vandaag, morgen en de dag na morgen kunnen alleen jij en ik zorgen dat Wit Rusland afstand neemt van de dictatuur. En wanneer Loekasjenko’s regime valt zal de strijd tegen de dictatuur pas beginnen.

Alexey Stoev

[1] District voor top politici in Minsk.

https://pramen.io/en/2020/08/which-presidential-candidate-will-liberate-belarus/

Orig: (en) pramen: Which presidential candidat will liberate Belarus?
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center