A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ _The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours | of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(en) SOHEIL ARABI: ANARCHISM MEANS FLYING FOREVER (Translation by Hasse Golkar)

Date Tue, 4 Feb 2020 08:31:13 +0200


SOHEIL ARABI, the anarchist political prisoner writes from the notorious Evin prison in northern Tehran, Iran ---- Anarchism means flying forever. Since the very moment we open our eyes to this world, from all sides, a net of religion, nationality, language, "race", sexism is thrown over our intelligence, as an obstacle to flight. When you talk to me about religion, race, language and superstition, then I try to build wings out of these nets to fly towards the infinite freedom of thinking mind ---- Becoming an anarchist starts with breaking norm structures. This is hugely difficult and expensive. But more difficult than that is to remain an anarchist ---- In fact, all brave birds fly far away to distant places, but eventually halt somewhere their flight and are unable to continue more. Then they sit on the higher branch of a big tree or on a big rock

Who else can say then that there is no infinite freedom anymore? Who else can say that they have flown as far as they could handle? There are no birds capable of flying for endless eternity

Anarchism is a bird that moves against the definite characteristics called fate and laws, therefore it breaks the norm structure, goes against Power and thus conquers the world and creates the change

The Anarchist development is not created of any chance, but is produced by the difficult path of libertarian struggle

Soheil Arabi[Evin Prison]January 5, 2020

Soheil Arabi: ANARKISMEN BETYDER ATT FLYGA FÖR EVIGT

SOHEIL ARABI, den anarkistiska politiska fången skriver från det ökända Evinfängelset i norra Teheran, Iran

Anarkismen betyder att flyga för evigt. Från den stunden som vi öppnar ögonen mot denna värld, så kastas ett nät av religion, nationalitet, språk, ras, sexism över vår intelligens, som ett hinder för flygning. När du pratar med mig om religion, ras, språk och vidskepelse, då försöker jag att bygga vingar av dessa nät för att flyga mot den oändliga frihetstänkandes himmel

Att bli anarkist börjar med att bryta sönder normstrukturen. Detta är kolossalt svårt och kostsamt. Men svårare än det är att hålla sig kvar som anarkist

I själva verket flyger alla orädda fåglar långt bort mot avlägsna platser, men stannar slutligen någonstans med sitt flygande och inte förmår att fortsätta vidare. Då sitter man på en mast eller en stor sten. Vem kan annars säga då att det inte finns något oändligt utrymme för friheten längre? Vem kan annars säga att dom har flugit så långt man kunde orka? Det finns inga fåglar som förmår att flyga i en oändlig evighet

Anarkismen är en fågel som rör sig emot de bestämda egenskaper vilka kallas för öde och lagar, därför bryter den söder normstrukturen, går emot makten och på så sätt erövrar världen och skapar förändring. Den anarkistiska utvecklingen är inte slumpens skapelse, utan produceras av den frihetliga svåra kampvägen

Soheil Arabi[Evinfängelset]5 januari 2020

https://asranarshism.com/1398/10/20/soheil-arabi-anarchism-means-flying-forever/
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-en mailing list
A-infos-en@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-en
Archive: http://ainfos.ca/en
A-Infos Information Center